İçimizdeki Pervaneler

LISTEN

  1. Namütenahi Muhabbet

Namütenahi Muhabbet

Bila tahammül kalkar
Mükerrer sabahlarda
Defeder yastığı, yorganı
Aynı mütevazi zamanda
Giyinmek zor faaliyet
Natamam uykularda
Gün küskün, güneş bedbaht
Bir sebeb-i mevt her mekanda
 
Yok bu işte keramet,
İster canım rehavet,
Herşey arz-ı vahamet
Bir namütenahi muhabbet
 
Can havliyle eser rüzgar
Bir rekabet sokakta
Kesif insan bet rayiha
Tıklım tıkış arabalarda
Bu mesai zor icraat
İmtizacı namümkün
Evrak ve amirlerle
Her daim feveran bütün gün
 
Yok bu işte keramet,
İster canım rehavet,
Herşey arz-ı vahamet
Bir namütenahi muhabbet
 
Öğlen vakti bir teneffüs
Yemek ve çay pürtelaş
Zihinlerde bir efkar
Maaş cüzi, cüzdan paraya küs
 
Tramvayda rehavet
Havada bol rutubet
Evde bekler hanım çocuk
Tanımaz hiçbiri mazeret