İçimizdeki Pervaneler

LISTEN

  1. Umudumuz Var

Umudumuz Var

Başlıyor ağır bir gün
Görmez olduk
Duymaz olduk
İçimizdeki pervaneler dönmüyor
Ama bilmiyorlarki
Daha çok iş var
 
Kalkın artık
Eksilmeyin, görsünler
 
Biz bitmedik, ölmedik,
Yorulmadık, durmadık,
Bırakmadık, kaçmadık
 
Bitmedik, ölmedik,
Yorulmadık, durmadık,
Bırakmadık aslında
 
Bildiğim değerler değersiz olsa da
Raftaki hayaller yetersiz kalsa da
Yaşanmış yanlış aşkların
Yorgun argın izleri kalmış olsa da
Yerinde kalmış şeyler var
 
Bir zamanlar uğraştık
Kendimizle savaştık
Ama yine de
Umudumuz var